Muslimsk gravplats

På Oskarshamns församlings Västra begravningsplats finns även ett gravkvarter speciellt anpassat för muslimska trosbekännare.