Foto: Catarina Olsson

Kyrkis i Oskarshamns församling

Öppen förskola för dig med barn i åldrarna 0-5 år finns i Kristinebergskyrkan och Kolbergakyrkan.

Välkommen till öppet hus för föräldrar med barn 0-5 år (gäller även barn som har förskoleplats). Här kan du och ditt barn leka i en trivsam miljö, pyssla, fika, och givetvis delta i vår roliga sångsamling. Verksamheten är gratis. 

Måndagar i Kristinebergskyrkan kl. 09.00-12.00
Kontakt: Lotta Ekström 0491-78 42 40
liselott.ekstrom@svenskakyrkan.se

Onsdagar i Kolbergakyrkan-Barnens katedral kl. 09.00-12.00
Kontakt: Hanna Forneheim 0491-78 42 48
hanna.forneheim@svenskakyrkan.se

Verksamheter

Församlingens aktiviteter och grupper.

Gud och spagetti

...och andra gudstjänster där vi tänkt extra på att barnen ska trivas.

samtal

Samtalsstöd

Ibland behöver man någon att prata med. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och det är kostnadsfritt.