Foto: Jonas Persson

Kyrka för alla

Ställer upp i kyrkovalet 2021 till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling

-Vilket område inom församlingens verksamhet bör prioriteras och varför?
Det diakonala arbetet i församlingen bör prioriteras. Allt fler människor lever i utsatthet och utanförskap. Gudstjänstutveckling i tiden där fler vill vara med och är delaktiga är också ett viktigt område.

-Beskriv församlingens viktigaste uppdrag för människorna i Oskarshamn?
Församlingens viktigaste uppdrag är att förmedla kärlekens budskap genom gudstjänst, undervisning och diakoni. Att ge trygghet och stöd och finnas till för alla i livets olika skeenden. Församlingen ska vara synlig i vardagen och vara ett sammanhållande kitt i samhället.

-Hur vill ni att församlingen ska stå upp för alla människors lika och unika värde?
Alla människor ska bemötas med respekt och bli lyssnade på. Kyrkan ska kämpa för ett gott liv för alla, ge stöd och visa medmänsklighet. 

-Hur vill ni att församlingen stöttar människor som befinner sig i utsatthet?
Församlingen ska ha en öppenhet och vara tillgänglig och vägledande i krissituationer samt kunna ställa upp med tillfälliga stödinsatser.

-Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Den största utmaningen är att rekrytera fler medlemmar till Svenska kyrkan och få en hållbar ekonomi. Vi måste våga tänka i nya banor och vara lyhörda utan att frångå kyrkans grundläggande uppdrag. Vi vill fortsätta satsa på våra barn och ungdomar som är vår framtid. Kyrkans verksamheter ska vara glädjefulla och
något att längta till. 

-Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp?
Kyrka för alla är en opolitisk nomineringsgrupp, som inte styrs uppifrån av politiska partier. Vi är engagerade medlemmar och delaktiga i församlingens verksamheter på olika sätt. Vi vill vara med att påverka kyrkan in i framtiden och samtidigt förvalta det kulturhistoriska arvet.

NOMINERINGSLISTA KYRKA FÖR ALLA

1. Rose-Marie Probelius Seger, skolledare (till vänster på bild)
2. Eva Meurlinger Lindström,  distriktsköterska
3. Hanna Jansson, barnmorska (till höger på bild)
4. Göran Svensson, byggnadsingenjör
5. Gudrun Gustafsson, skolkurator
6. Asta Johansson, sjuksköterska
7. Berndt Karlsson, typograf
8. Ingrid Brundin, barnmorska
9. Barbro Kreutz, informatör
10. Sven-Erik Petersson, metallarbetare
11. Lisbeth Lindberg, fil.mag/gymnasielärare
12. Per Tingström, brandman
13. Lena Stenman, ekonom
14. Lars Lindström, kyrkokamrer

Nomineringsgrupper lokalt

Här kan du läsa mer om vilka kandidater och nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

Sök nomineringsgrupper och kandidater

Se vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet i hela landet.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

På andra språk

På andra språk/In other languages

Här finns information om kyrkovalet på andra språk. Information about the election in Church of Sweden translated to several languages.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.