Gravplatser allmän information

Gravplats är antingen individuell på gravkvarter eller gemensam i minneslund och askgravlund. Det är viktigt att noga tänka igenom valet av gravplats och inte ta några förhastade beslut. Efter kremation kan urnan förvaras i kolumbariet upp till ett år innan den måste gravsätts. Enligt Begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv. En kista kan förvaras upp till 2 månader i väntan på gravsättning.  Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.