Förfrågningar om dop

Här kan du mejla oss om du vill boka dop eller har andra frågor. 
Vid bokning får du först ett svar via mejl. Därefter ringer du församlingsexpeditionen för kompletterande uppgifter och först då är dopet bokat. 

DOPFÖRFRÅGAN

Jag vill låna:

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.