Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas

 På en gravplats har gravrättsinnehavaren rätt att placera gravsten, enligt de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger.
Gravrättsinnehavaren bestämmer också hur graven skall anläggas och vilka växter som skall pryda graven, inom ramen för gällande föreskrifter.
Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas, och om så inte sker, kan gravrätten återtas av kyrkogårdsnämnden. 

Vid val av gravplats är det viktigt att tillsammans med kyrkogårdspersonalen välja ut gravplatsen ute på begravningsplatsen. Tänk därför noga igenom era speciella önskemål och framför dessa till vår personal, som gärna visar de olika alternativ som står till buds. På de olika kyrkogårdarna och på olika gravkvarter, finns sinsemellan mycket olika föreskrifter beträffande gravsten, föreskrifter, plantering mm. Ta del av alla föreskrifter som gäller för den valda gravplatsen.