Foto: Ikon

Du fattas mig

Samtalsgrupp i Oskarshamns församling för dig som förlorat närstående.

Oskarshamns församling erbjuder dig som förlorat en närstående samtal i mindre grupp. I gruppen (ca. 8 personer) ges tillfälle att dela tankar, känslor och erfarenheter med varandra. Samtalsledare är präst eller diakon. 

Tid
Just nu finns inget startdatum för nästa grupp men hör av dig redan nu så får du information när det är dags. 

Plats
Kyrkans hus, Tingsvägen 1

Intresseanmälan och frågor
Anmälan per telefon till församlingsexpeditionen. Se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakt
0491-78 42 00
oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se

samtal

Samtalsstöd

Ibland behöver man någon att prata med. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och det är kostnadsfritt.

Verksamheter

Församlingens aktiviteter och grupper.