Dödsbo bekostar

Kista och urna
Dekoration och blommor
Transport från bårhus till bisättningslokal
Gravanordning (vanligen gravsten)
Skötsel av gravplatsen om så önskas