Foto: ikon

Beställ nytt röstkort

Behöver du ett nytt röstkort kan du beställa det här.

Beställ röstkort

Enkelt att beställa via webbformulär fram till tisdag 14 september.

Beställ röstkort

Kontakta församlingsexpeditionen för att beställa nytt röstkort. Om du kan, avlasta gärna medarbetarna genom att beställa via webbformuläret ovan fram till 14 september kl. 23.59.

Församlingsexpedition 
0491-78 42 00

Besöks- och telefontider
Kl. 9.30-12.00 måndag, onsdag-fredag
Kl. 13.30-15.00 måndag-torsdag

Besöksadress
Tingsvägen 1
572 55 Oskarshamn

E-mail
oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se