Begravningsombud

Begravningsombudet har till uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Genom ombudet kontrollerar staten hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamhet.

Begravningsombud Oskarshamns församling

Matti Wahlström 073-550 80 68