Askgravlund

Askgravlunden är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av traditionell gravplats och minneslund

Gravsättning sker i en sammanhängande gräsyta utan särskild markering av platsen.

Upplåtelsetiden är 25 år (vilket kan förlängas) och i samband härmed erläggs en skötselkostnad för samma tid. En gravpaviljong i granitsten för uppsättning av namnplatta finns, där inskription med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum tillåts. Namnplattan med inskriptionen, gemensam gravvård och skötsel under 25 år bekostas av gravrättsinnehavaren.

Inom anläggningen finns en gemensam smyckningsplats avsedd för snittblommor och gravljus.