Förskolan Arken

Välkommen till förskolan Arken i Oskarshamns församling.

Förskolan Arken drivs av Oskarshamns församling och är en förskola med kristen profil. Vi bedriver en lustfylld och undersökande undervisning där utomhuspedagogik är en viktig del. Förskolan har fyra värdeord: glädje, trygghet, respekt och kreativitet. Detta vill vi ska synas i den dagliga verksamheten på förskolan. Läs mer om vårt arbetssätt genom att klicka dig vidare i menyn. 

ANSÖK OM BARNOMSORG
Gör gärna ett studiebesök hos oss men boka tid först, kontaktuppgifter finns här nedan. Blankett för att ansöka om barnomsorg på Arken hittar du HÄR.

KONTAKT
Förskolan 0491-784214 eller 070 -579 42 14
Anette Lindström, förskolechef 0491-784234
anette.lindstrom@svenskakyrkan.se

KLAGOMÅL
Rutiner för information om klagomål mot utbildningen:
Vid inskolningen på förskolan får vårdnadshavare information om hur man går tillväga om man vill framföra klagomål mot utbildningen.
Denna information och blankett finns att hämta på Oskarshamns församlings hemsida och fliken Arken. Information och blankett finns även i förskolans entré. Nedan kan du ladda ned mer information samt blankett för klagomål. 

Hämta ”Blankett för klagomål”

Hämta ”Rutiner för klagomål”

Fakta

LOKALER
Eversgränd 7C, Kolberga. Ljusa lokaler på bottenplan i flerfamiljshus.

UTEMILJÖ
Lekplats på gården, stor gräsplan precis intill, närhet till hav, skog och större lekplats som vi ofta besöker.

ANTAL BARN
22

PERSONAL
6 anställda varav 4 förskollärare.

ÖPPETTIDER
06.30-17.30

AVGIFT
Samma taxa som kommunen.

 

VERKSAMHETENS MÅL

- Arken strävar efter att vara en förskola där det finns möjligheter för varje barn att utvecklas till trygga och självständiga människor som utmanas i sitt lärande.

- Att barnen utifrån sina egna erfarenheter och från sin egen kunskap, ges möjligheter att lära sig om sig själva, andra människor och sin omvärld.

- Att med en ömsesidig respekt och alla människors lika värde samt med Lpfö-98(-16) som grund för verksamheten möta varje barn.

- Att erbjuda en kompetent och engagerad personal som, bland annat genom fortbildning, bidrar till att verksamheten håller hög kvalitet.