Allmän information begravning

Allmän information Begravning 


Allmän information

När en nära anhörig går bort omkullkastas vardagen och mycket förändras. För nära anhöriga uppstår många praktiska frågor som man måste ta ställning till samtidigt som man har en tung sorg att bära. När man som anhörig beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt.

Begravningen omfattar olika delar:

Bisättning

innebär att kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering och gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske.

Begravningsakt

är den ceremoni då stoftet vigs till sista vilan. Begravningsceremonin kan vara religiös eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk. Begravningsakt kan ske i församlingskyrka, i kapell på begravningsplatsen, i annan lokal eller annan plats

Begravningsgudstjänsten

Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning, begravningsgudstjänst, består av psalmsång, musik, griftetal, bibelläsning och bön. Begravningsgudstjänsten kan avslutas med s k processionsbärning vid kistgravsättning. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga får mycket gärna själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Kremering

innebär förbränning av stoftet efter en avliden person. Kremering får bara ske i krematorier enligt Begravningslagen.

Gravsättning

sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i minneslund eller askgravlund