Teater Oscar (ungdomsgrupp)

Teatergrupp för ungdomar 15 år och uppåt

På Teater Oscar gör vi olika teater- och dramaövningar. Vi improviserar, gör berättelser, spelar upp scener och mycket mera. Vi övar oss på att samarbeta och låter vår fantasi och kreativitet få komma till uttryck. Genom övningarna blir vi också tryggare i att uppträda och prata inför andra. När vi känner oss mogna börjar vi jobba med en pjäs.

Vill du vara med? Anmäl ditt intresse till gruppledaren Henrik Lundh via e-post:
henrik.lundh@svenskakyrkan.se