Oscars Oratoriekör

En kör med ca 40 sångare. Repertoaren har sin tyngdpunkt i de stora klassiska kör- och orkesterverken. Utöver det förekommer produktioner med a cappellarepertoaren. Du som korist har stor erfarenhet av körsång och är en god notläsare.
Repeterar onsdagar kl 18:30–21:00 på Fredrikshovsgatan 8.
Körledare: Hanna Sandman.

provsjung!

Vill du provsjunga?
Kontakta hanna.sandman@svenskakyrkan.se