Oscars Motettkör

En kör med endast 24 sångare vilket ställer höga krav på dig som korist. Du har stor körerfarenhet och är en god notläsare. Kören har en varierad repertoar med tyngdpunkt på avancerad a cappellamusik.
Repeterar onsdagar kl 18:30–21:30 i Oscarskyrkan
Körledare: Pär Olofsson
Körens hemsida

provsjung!

Vill du provsjunga?
Kontakta par.olofsson@svenskakyrkan.se