Oscars Kyrkokör

Församlingens seniorkör. Du som korist har erfarenhet av körsång och är en god notläsare.
Repeterar måndagar kl 10:00–12:30 på Fredrikshovsgatan 8.
Kontakt: Pär Olofsson
08-442 51 17