Oscars församlingsblad

Vår tidning kommer fyra gånger om året

Oscars församlingsblad är vår tidning som kommer ut fyra gånger per år. Inför påsk, sommar, höst och advent. Församlingsbor får församlingsbladet i brevlådan, alla andra kan hämta det i alla våra kyrkor eller på församlingsexpedition. 

få församlingsbladet uppläst

Har du svårt att läsa kan någon i vår besöksgrupp komma hem till dig och läsa församlingsbladet. Kontakta Anette Karinen Acosta, 08-664 43 12 kontakt@kogioscars.se om önskemål om detta finns.