Tre nummer av Oscars församlingsblad.

Oscars församlingsblad

Vår tidning kommer fyra gånger om året

Oscars församlingsblad är vår tidning som kommer ut fyra gånger per år. Inför påsk, sommar, höst och advent. Församlingsbor får tidningen i brevlådan, den går också att hämta i våra kyrkor eller på församlingsexpedition.

Få församlingsbladet uppläst

Har du svårt att läsa kan någon i vår besöksgrupp komma hem till dig och läsa församlingsbladet. Kontakta Anette Karinen Acosta, 08-664 43 12 kontakt@kogioscars.se om önskemål om detta finns.