Illustration över församlingens kyrkor i vinterskrud.

Oscars församlingsblad

Vår tidning kommer fyra gånger om året

Oscars församlingsblad är vår tidning som kommer ut fyra gånger per år. Inför påsk, sommar, höst och advent. Församlingsbor får tidningen i brevlådan, den går också att hämta i våra kyrkor eller på församlingsexpedition.

Få församlingsbladet uppläst

Har du svårt att läsa kan någon i vår besöksgrupp komma hem till dig och läsa församlingsbladet. Kontakta Anette Karinen Acosta, 08-664 43 12 kontakt@kogioscars.se om önskemål om detta finns.