Medlemskap i Svenska kyrkan

Du bidrar till mycket gott

Över hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Många är också aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.

I Svenska kyrkans församlingar finns anställd personal som arbetar som kyrkomusiker, diakon, präst, församlingspedagog, vaktmästare, informatör, kamrer och mycket mer. Där finns även många frivilliga som arbetar som ledare, i synnerhet inom barn- och ungdomsarbetet, konfirmandverksamheten och det diakonala arbetet.

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet finns på många platser världen över och för många svenskar är kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre utlandsvistelse.

Genom Svenska kyrkans internationella arbete är mer än tiotusen människor engagerade för att bilda opinion och samla in pengar för en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete här

 

Bli medlem
Bli medlem (under 18 år)

vid utträde

Vid utträde måste du själv underteckna din blankett. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan. Det kostar ingenting att lämna oss.