Meny

Vi ställer ensamheten i fokus

Diakonins dag 20/9 & Diakonifokus

Temat för Diakonins dag i Oscars församling den 20 september är ensamhet.
Att uppmärksamma diakonin med en Diakonins dag och senare Diakonins
månad är en tradition som vi haft länge i kyrkan. Tillsammans har kyrkorna
och samfunden i Sveriges Kristna Råd bestämt att lyfta det diakonala temat
ensamhet till att omfatta mycket mer än bara en månadslång kampanj. Detta ska vara i fokus under hela året, så kallat Diakonifokus. Med anledning av detta har Sveriges Kristna Råd publicerat fyra filmer om ensamhet, se dem gärna!

Diakonins dag är söndag 20 september och då kommer temat ensamhet belysas i Oscarskyrkans högmässa kl 11:00. En liten skärmutställning om vad vår diakoni erbjuder kommer då visas i kyrkan.

Medverkande:
Församlingens diakoner
Bo Lindberg, präst
Oscar Rutberg, musiker

Vi blir max 50 personer. Tack för att ni sprider ut er i kyrkan och håller avstånd till varandra. För tillfället serveras inget i samband med våra gudstjänster.

 

samtidigt i djurgårdskyrkan

Samtidigt som Oscarskyrkans högmässa, alltså söndag 20/9 kl 11:00, firas gudstjänst i Djurgårdskyrkan
Präst: Elisabeth Öberg Hansén. Musiker: Fredrik Malmberg.
Vi blir max 20 personer.