Meny

Vår kyrka är en trygg plats

Den skänker vila och ro i stunder av kris

Vår kyrka står öppen för Dig så långt det går! Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och vill samtidigt påminna om att kyrkans personal har rutin av att arbeta i svåra situationer. För Dig som är sjuk och önskar förbön kan församlingens präster och diakoner nås med fördel över telefon. Därutöver är vi måna om att kyrkan står öppen! Oscarskyrkan är öppen som vanligt med möjlighet till enskild andakt och ljuständning. Vi finns till för Dig och önskar att Du skall få känna frid och lugn.

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet”
Joh. 14:27

Hans Rhodin
kyrkoherde Oscars församling