Vaccinationsbevis

Information om tillämpning av vaccinationsbevis och andra bestämmelser i Oscars församlings kyrkor och lokaler

För att minska smittspridningen har Sveriges regering fattat beslut som möjliggör användning av vaccinationsbevis för alla besökare över 18 år. Detta gäller tillsvidare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 50 deltagare. Det innebär att du vid vissa tillfällen behöver kunna uppvisa ett vaccinationsbevis och ID i samband med besök i våra kyrkor och lokaler. Se nedan vad som gäller för den sammankomst du önskar delta i:

GUDSTJÄNSTER I OSCARSKYRKAN

  • Inget vaccinationsbevis behövs. De 50 första släpps in.

GUDSTJÄNSTER I GUSTAF ADOLFSKYRKAN

  • Inget vaccinationsbevis behövs. De 50 första släpps in.

GUDSTJÄNSTER I DJURGÅRDSKYRKAN

  • Inget vaccinationsbevis behövs. De 25 första släpps in.

KONSERTER

  • Vaccinationsbevis behöver visas på vissa konserter i Oscarskyrkan. Särskilda platser anvisas med 1 meters avstånd från varandra. Kommer man i sällskap, får sällskapet som sitter tillsammans vara max 8 personer. I de fall vi förväntar oss fler än 50 i publiken kommer vi kräva vaccinationsbevis. Så är fallet vid framförandet av Byn i Oscarskyrkan 17/1.

KYRKLIGA HANDLINGAR

Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster: Högst 20 personer kan delta utan restriktioner. Om fler än 20 personer förväntas delta, hänvisas gudstjänstdeltagarna till särskilt anvisade platser med 1 m avstånd. Kommer man i sällskap, får sällskapet som sitter tillsammans vara max 8 personer. I Oscarskyrkan finns möjlighet att vara upp till 250 personer om vaccinationsbevis används. Meddela bokningen och tjänstgörande präst hur ni tänker kring er kyrkliga handling.


För att delta på evenemang Med vaccinationsbevis i Sverige krävs enligt Folkhälsomyndigheten:

  • Att det är ett vaccinationsbevis (ej testbevis eller tillfrisknandebevis)
  • Att vaccinet är godkänt enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
  • Att personen fått rätt antal doser för att räknas som fullvaccinerad
  • Att det har gått 14 dagar sedan sista dosen (gäller ej boosterdos)

ladda ner ditt vaccinationsbevis

Hos E-hälsomyndigheten kan du ladda ner ditt vaccinationsbevis