Uppehåll i gudstjänstfirandet

Direktiv från biskopen

Fr o m 2/4 tar gudstjänstfirandet uppehåll i våra kyrkor. Biskop Andreas Holmberg har givit direktivet att vi inte ska kalla samman till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet. Direktivet omfattar inte dop, konfirmationer, vigslar och begravningar.

Biskop Andreas Holmberg skriver bl a följande i motiveringen till sitt beslut:

Att inte få komma samman och fira gudstjänst är för oss en stor uppoffring, inte minst med tanke på den stundande påsken. Men i kärlek till varandra och våra medmänniskor, och i omsorg om vårt samhälle och det gemensamma bästa, kallas vi som kristna och kyrka nu att avstå detta.

Vi firar fortfarande, bara annorlunda
På vår samlingssida Fira gudstjänst - hemifrån hittar du många tips om hur du kan ”besöka kyrkan” hemifrån. Sidan uppdateras hela tiden.