Gärdesskolans väggur.

Sök stipendium

Nyhet Publicerad

Nanna Wallins stiftelse för f.d. elever från Gärdesskolan

Stipendier ur Nanna Wallins stiftelse kan sökas av f d elever från Gärdesskolan. Sökanden ska ha erhållit avgångsbetyg från Gärdesskolan, slutbetyg vid gymnasieskolan, samt bedriva högre studier. Endast för elever som inte tidigare tagit emot stipendium ur Nanna Wallins stiftelse.

  • Ansökan med betygsavskrifter, intyg om pågående högre utbildning, samt person- och kontaktuppgifter sänds till:
    Kyrkorådet Oscars församling
    Box 24145
    104 51 Stockholm
  • Märk kuvertet ”Nanna Wallin”
  • Vi behöver din ansökan senast 24/5 2023