Oscarskyrkan interiör

Renovering i delar av Oscarskyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Perioden 20 februari - början av april.

Renovering av Oscarskyrkans kor och underhåll av orgel

Hörnen framme vid Oscarskyrkans kor som inramar målningen av Fabian Månson har fått skador som medfört att puts och färg lossnar och riskerar att falla ned. Därför är en renovering beställd av ytorna med start 20 februari.

Underhåll och renovering av Oscarskyrkans orgel planeras v.8-13.

Verksamheter i kyrkan pågår som vanligt

Under renoveringsperioden som räknas starta 20 februari och pågå till början av april, kommer verksamhet och inplanerade aktiviteter att pågå som vanligt.

Information till dig som besökare, om du bokat eller planerar boka Oscarskyrkan för en kyrklig handling

Vi kommer under renoveringen låta resa en mindre ställning i hörnorna till höger och vänster om altaret, samt sätta upp en väv som delvis täcker arbetsområdet. Under perioden för orgelrenoveringen förekommer byggställningar på läktaren.

Nedan kan ni se bildspel över platsen och de skador som renoveringen innefattar framme vid koret.