Nanna Wallins stiftelse

Stipendium för före detta elever vid Gärdesskolan

Stipendier ur Nanna Wallins stiftelse kan sökas av f d elever från Gärdesskolan. Sökanden ska ha erhållit avgångsbetyg från Gärdesskolan, slutbetyg vid gymnasieskolan, samt bedriva högre studier. Endast för elever som inte tidigare tagit emot stipendium ur Nanna Wallins stiftelse.

Ansökan med betygsavskrifter, intyg om pågående högre utbildning, samt person- och kontaktuppgifter sänds till: Kyrkorådet Oscars Församling, Box 24145, 104 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Nanna Wallin”.

Vi behöver din ansökan senast 24/5 2021