Mässa med små och stora

Söndag 16/2 i Oscarskyrkan

På söndag är det åter dags att fira Mässa med små och stora i Oscarskyrkan. Församlingens barnkörer sjunger och medverkar i gudstjänsten, prästen håller en enkel predikan och nattvard dukas upp. På väg ut ur kyrkan kan den som vill stanna upp för att äta en kyrkkorv och dricka saft eller kaffe.
Präst: Cecilia Linden
Musiker: Hanna Sandman, Marie Olhans
Oscars barnkörer

I Djurgårdskyrkan firas gudstjänst kl 11:00 samma dag
Präst: Patrik Pettersson
Musiker: Pär Olofsson
Efteråt serveras kyrkkaffe