Val till kyrkofullmäktige i Oscars församling

Genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra lokalt (kyrkofullmäktige), regionalt (stiftsfullmäktige) och nationellt (kyrkomötet). Läs om valet till Oscars församlings kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.

Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov av stöd eller att bryta ensamhet.

Här kan du läsa om vad de olika nomineringsgrupperna som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Oscars församling vill göra den kommande mandatperioden.

Förtidsrösta i oscars församlingssal