Meny

Kan vi hjälpa till?

Handla mat, hämta medicin eller något annat

Är du isolerad och behöver hjälp med något? Vi kan bistå med att handla mat, hämta medicin eller något annat. Hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa till.

Kontakta Åsa,
asa.wadholm@svenskakyrkan.se
08-442 51 53

eller Anette,
kontakt@kogioscars.se
08-664 43 12

Ekonomiskt stöd
För dem i utsatt ekonomisk situation kan det finnas möjlighet till stöd genom stiftelsemedel.