Samling vid krubban

Se vårt inspelade julspel

Samling vid krubban
Julafton 2019 framfördes ett beställningsverk i Västerås Domkyrka, ett julspel, Västra Aros Julespel, komponerat av en av Oscars församlings kyrkomusiker, Pär Olofsson. Verket har under juldagarna 2020 spelats in i Oscarskyrkan för att fler ska få ta del av musiken.

I versionen vi gjort i Oscarskyrkan så medverkar fyra instrumentalister, sex sångare, tre skådespelare, två berättare samt en virtuell psalmkör bestående av personer som på olika sätt anknyter till Oscars församling. Verket tar ca 40 minuter och innehåller några av våra mest älskade julpsalmer som du ges tillfälle att sjunga med i!