Helgens gudstjänster

I Oscarskyrkan, Djurgårdskyrkan och Gustaf Adolfskyrkan

Lördag 16 oktober 2021 i Gustaf Adolfskyrkan
Helgmålsbön kl 18:00
Präst: Rebecca Söderblom
Musiker: Oscar Rutberg

Söndag 17 oktober i Oscarskyrkan
Högmässa kl 11:00
Präst: Rebecca Söderblom
Musiker: Oscar Rutberg
Oscars Stämmor

Söndag 17 oktober i Djurgårdskyrkan
Gudstjänst kl 11:00
Präst: Patrik Pettersson
Musiker: Marie Olhans

Söndag 17 oktober i Gustaf Adolfskyrkan
Gudstjänst med Stiftelsen Brödet kl 16:00
Präst: Arne Wikström
Dramatikern och teaterpedagogen Emy Stahl deltar i gudstjänsten och gestaltar Lina Sandell i en berättelse om kärlek, förtröstan och hårt arbete mitt i 1800-talets spirande väckelserörelse. Vi får också sjunga med i flera av Linas älskade sånger.