Ekonomiskt stöd

Inte pengar till tandvården eller glasögonen du behöver? Eller till semester med barnen?

Oscars församling har fått förtroendet att förvalta ett antal stiftelser. Dessa riktar sig till olika behov och åldersgrupper men har gemensamt att du ska bo i Oscars församling för att kunna söka medel. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade eller personer som på annat sätt är i behov av ekonomisk hjälp, kan söka tillfälliga bidrag. Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av t ex hus eller bostadsrätt.

Kontakta diakon Stephan Gullberg 08-442 51 27 eller diakon Åsa Wadholm 08-442 51 53 om du har frågor, eller behöver hjälp med t ex intyg till din ansökan. Ansökningsblanketten hittar du under ekonomiskt stöd.