Jona och fisken

Bibelns berättelser

Nyhet Publicerad Ändrad

Hur för vi vidare bibelns berättelser och budskap till våra barn och barnbarn?

Kan vi som föräldrar/far- och morföräldrar, ge barnen sin del av den enorma skatt som bibeln är – de berättelser som så mycket av vår kultur och tradition bygger på, där mänsklig livserfarenhet, existentiella frågor och goda värderingar finns inflätat i de spännande berättelserna?

Välkommen till tre workshopkvällar om att berätta på ett levande sätt! Kvällarna är fristående så du deltar bara de tillfällen du har möjlighet eller lust till. 

  • Onsdagarna 25/1, 15/2 och 15/3 kl 18.30-20.30
  • Olaus Petrikyrkan, Armfeltsgatan 2.
  • Vi inleder med en bibelberättelse i kyrkorummet. Sedan fika och workshop.
  • Ingen avgift, inga förkunskaper.
  • Anmäl dig till Helena Ekhem senast dagen innan respektive tillfälle. 
    helena.ekhem@svenskakyrkan.se, 08-442 51 56.