Mötesplats 18-25 år

Samtalsgrupp och meditationsgrupp

För dig som är mellan 18 och 25 erbjuder vi en nybörjarkurs i meditation samt en samtalsgrupp där vi pratar om livsfrågor. Allt är gratis.

Du kan antingen vara med i en av grupperna, eller båda eftersom de inte ligger samtidigt!

Innan dessa kvällar får du gärna vara med och fira mässa och fika med oss. Vi firar en enklare mässa kl 18.00 och därefter är det fika för alla som vill.

Nybörjarkurs i meditation
I den här meditationskursen på fyra tillfällen ges en grundlig genomgång om hur man mediterar. Förutom teoretisk genomgång sitter vi vid varje kurstillfälle två meditationspass tillsammans. Det ges också utrymme för reflektion och samtal kring hur vi kan förankra vår närvaro i vardagen.

Under ett meditationspass sitter vi tillsammans i tystnad och stillhet. Vi övar oss på att vara närvarande i nuet och hitta ett friare förhållningssätt till tankar och känslor. I meditationen får vi vila och återhämtning. Vi tillåter oss att bara få vara utan stress och prestationskrav.

Meditation kan även vara en väg i andlig fördjupning men alla är välkomna att delta i kursen.

Datum:
Mer info om nästa kursstart kommer


Samtalsgrupp om livsfrågor
Vad tänker du på? Vad är viktigt i ditt liv? Vad finns på insidan av din utsida?

Är du intresserad av att prata om det som berör så är du välkommen att vara med i vår samtalsgrupp för unga vuxna.
Du behöver inte ha någon erfarenhet sedan tidigare av samtalsgrupper utan du är välkommen precis som du är.

Vi träffas fyra gånger under våren och pratar varje gång utifrån ett givet tema som samtalsledaren förbereder.
Du behöver alltså inte förbereda något utan det som krävs av dig är din närvaro och ditt engagemang när vi ses.


Datum:
Mer info om nästa gruppstart kommer

Har du frågor om meditations- och samtalsgruppen, kontakta Henrik Lundh
E-post: henrik.lundh@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-442 51 58