Bibelstudier

Öppet för alla

P g a pandemin har de fysiska bibelstudierna i Djurgårdskyrkan uppehåll och vi ses nu i stället varannan söndag via Zoom.

Öppen grupp i Djurgårdskyrkan
En bibelstudiegrupp där vi samtalar om söndagens bibeltexter. Ingen föranmälan behövs. Varje tillfälle är öppet för alla.

Efter söndagsgudstjänsten i Djurgårdskyrkan.

Kontakt: Patrik Pettersson, 08-442 51 47 
patrik.pettersson@svenskakyrkan.se