Bibelstudier

Öppet för alla

Öppen grupp i Djurgårdskyrkan
En bibelstudiegrupp där vi samtalar om söndagens bibeltexter. Ingen föranmälan behövs. Varje tillfälle är öppet för alla.

Efter gudstjänsten i Djurgårdskyrkan söndagarna 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 & 20/12. 

Kontakt: Patrik Pettersson, 08-442 51 47 
patrik.pettersson@svenskakyrkan.se


Kvinnor i Bibeln
En studiegrupp med inriktning på kvinnor i Bibeln. Vi ses kvällstid varannan vecka och inga förkunskaper behövs. Gruppen leds av prästen Therese Lundberg och startar september 2020.
Gruppen är fullsatt.