Bibelstudier

Öppen grupp i Djurgårdskyrkan

En bibelstudiegrupp där vi samtalar om söndagens bibeltexter. Ingen föranmälan behövs. Varje tillfälle är öppet för alla och leds av Patrik Pettersson.

Vi ses varannan vecka efter söndagsgudstjänsten och kyrkkaffet i Djurgårdskyrkan.

  • Datum våren 2024: 
    28/4 och 12/5.

Kontakt: Patrik Pettersson, 08-442 51 47 
patrik.pettersson@svenskakyrkan.se