Bibelstudier

Öppen grupp i Djurgårdskyrkan

En bibelstudiegrupp där vi samtalar om söndagens bibeltexter. Ingen föranmälan behövs. Varje tillfälle är öppet för alla och leds av Patrik Pettersson.

Vi ses udda veckor efter söndagsgudstjänsten i Djurgårdskyrkan.
Terminsstart: 7 augusti 2022

Kontakt: Patrik Pettersson, 08-442 51 47 
patrik.pettersson@svenskakyrkan.se