Meny

Kyrkoherde

SÖKES

Välkommen att söka kyrkoherdetjänst i Osby pastorat!

 Här hittar du en liten film som vi har gjort:

https://www.youtube.com/watch?v=bnBG9kfGSUg

 Vi ser oss som ett dynamiskt pastorat som vill möta de utmaningar som Svenska kyrkan står inför. Vi har de senast fem åren startat Prästgårdens förskola och fritidshem samt projekt Grogrund för människor som står långt från arbetsmarknaden.

 Som kyrkoherde behöver du kunna ta vara på de tankar som kommer från såväl arbetslag som förtroendevalda, vilja leda, uppmuntra och stå med i förverkligandet, och du får gärna ha egna idéer och tankar. Här finns en fungerade struktur med ledningsgrupp, bestående av kyrkoherde, kyrkokamrer, kyrkogårdsföreståndare, rektor och projektledare, samt en tydlig delegation. Vi tror på frihet under ansvar och vi vill arbeta som en gemenskap.

 

Vi har kyrkoråd, arbetsutskott, kyrkogårds- och fastighetsutskott samt församlingsråd och sockenråd. Vi firar högmässa/gudstjänst varje söndag i Loshults och Osby kyrkor och i Visseltofta kyrka två gånger per månad. De gudstjänstfirande församlingarna förväntar sig att du är en god förkunnare som tillsammans med övriga präster och medarbetare står för en kristen tro med Jesus i centrum och med ett stort förtroende för Bibeln som Guds ord.

 

Ekumenik är viktigt i Osby pastorat. Vi har ett nära samarbete med Pingstkyrkan och Missionskyrkan med gemensamma aktiviteter och gudstjänster flera gånger per år. Även för förskolan är ekumeniken viktig, både när det gäller välkomnande av barn och rekrytering av anställda.

 

Vi har körer för barn och vuxna, konfirmand- och ungdomsverksamhet och diakoni. I arbetslaget finns två komministrar, en diakon, tre kyrkomusikertjänster och en församlingspedagog. Totalt består arbetslaget av ca fyrtio personer.

 

Sista ansökningsdag är den 29 juli.

Intervju i domkapitlet äger rum den 24 augusti.

Intervju i Osby pastorat 14-25 september

 Vill du veta mer så kan du kontakta kyrkorådets ordförande Kenth Carlsson, kenth.k.carlsson@svenskakyrkan.se, 0709-48 17 37.

Fackliga företrädare är:

Bodil Wiktorsson Bengtsson, KyrkA, 0431-43 75 62

bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se

Marie Larsson,  Vision, 076-837 46 01

marie.larsson@fv.vision.se

 Varmt välkommen med din ansökan, som skickas till: osby.pastorat@svenskakyrkan.se

alternativt

Osby pastorat, Östra Storgatan 7 A, 283 41 Osby