Studiedagar

Förskolan har stängt 4 dagar/läsår för planering, utbildning och fortbildning för personalen.