Tillsammans i sång!

Kom och sjung julsånger med oss till förmån för Ukraina

Kollekten går idag till de Ukrainska familjerna i Killeberg och deras närmaste anhöriga som ännu befinner sig i Ukraina.  

Med denna kollekt kan de skicka förnödenheter till nära och kära som befinner sig i det svårt krigshärjade Ukraina.