Församlingshögtid

Osby 5 juni

 Varmt välkommen till församlingshögtid i Osby församlingshem på Pingstdagen, 5 juni.

Efter högmässan, ca. 11.30, serveras lunch och kaffe i församlingshemmet.

Vi kommer då också att tala tillsammans om de olika förlåtelsebönerna som finns i våra olika gudstjänstagendor. 

Vi hoppas att detta kan leda till fler samtal om gudstjänsten som är församlingens centrum och liv.

Obligatorisk anmälan senast 20 maj till 0479-524500 (vx öppen 8-12) eller osby.pastorat@svenskakyrkan.se