En dag...

7:30 – 8:00 Frukost

9:00 Gemensam morgonsamling. Därefter delar vi in oss i 4 grupper efter ålder.


 i grupperna äts det frukt, arbetas med tema och det erbjuds andakt.

11:30 Middag

Ca 12:00 Vila

12:30 Fri lek/aktivitet i grupperna

14:30 Gemensamt mellanmål

15:00 Inne-/uteaktivitet

16:30 Frukt

 

Under veckan ska barnen alltid erbjudas:

Språk, matte, teknik, natur, rörelse, rytmik, skapande och musik.