Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Osby pastorat Besöksadress: Östra Storgatan 7 A, 28341 Osby Postadress: Östra Storgatan 7a, 28141 Osby Telefon:+46(479)524500 E-post till Osby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lokaler att hyra

Hyresbeloppen avser privatpersoner och lokala icke kommersiella aktörer. För stat, kommun och företag är hyresbeloppen det dubbla. Särskilda villkor gäller för hyra av kyrkorna. Se texten längst ner på sidan.

AVGIFTER VID UTHYRNING AV LOKALER FRÅN 2019-01-01

Hyresbeloppen nedan avser privatpersoner och lokala icke kommersiella aktörer. För stat, kommun och företag är hyresbeloppen det dubbla.

 

Församlingshemmet i Loshult

Lilla salen inklusive köket                                                            200 kronor per tillfälle

 

Stora salen inklusive köket                                                         400 kronor per tillfälle

 

Stora och lilla salen inklusive köket                                            600 kronor per tillfälle

 

Församlingshemmet i Osby

Stora & lilla salen inklusive köket                                                800 kronor per tillfälle

 

Ungdomslokalen                                                                           400 kronor per tillfälle

 

Bollhallen                                                                                       400 kronor per tillfälle

 

 Församlingshemmet i Visseltofta 

Hela församlingssalen:                                                                 400 kronor per tillfälle

 

Kyrkorna

 Loshult kyrka                                                                           1 000 kronor per tillfälle

 

Visseltofta kyrka:                                                                      1 000 kronor per tillfälle

 

Osby kyrka:                                                                               1 500 kronor per tillfälle

 

Vid hyra av kyrkorna tillkommer kostnad för vaktmästare. Kyrkoherden har rätt att i enskilda fall, om särskilda skäl föreligger, besluta att lokala icke kommersiella föreningar kan få hyra ovanstående lokaler till reducerad avgift eller låna dem helt kostnadsfritt.