Meny

Vi söker gravrättsinnehavare

Här hittar du kartor och listor över våra kyrkogårdar med anledning av att vi söker gravrättsinnehavare. Här finns också listor på återlämnade gravar. Fortfarande söker vi efter drygt 2000 gravrättsinnehavare.

annonseringskampanjen

Annonseringskampanjen har gått till så att vi en gång i månaden publicerat de gravar som inte har någon gravrättsinnehavare kyrkogård för kyrkogård. Gravar som kommit med på listorna är gravar som 6 månader efter senaste gravsättningen saknar gravrättsinnehavare. Vi har publicerat listorna på vår hemsida och i Annonsnytt-Orust. Annonser har även publicerats i sociala medier och i Stenungsundstidningen. Varje grav har dessutom fått en grön skylt där det står att vi söker gravrättsinnehavare, på varje kyrkogård finns även dessa listor på anslagstavlar.

 

Varje grav annonseras i två år 

Från den dagen vi satt ner de gröna skyltarna på en kyrkogård pågår sökandet i två år. Om ingen därefter gett sig till känna kommer de gravar som inte har någon gravrättsinnehavare efterhand tas bort. Gravar som blir kulturmärkta samt barngravar kommer att bevaras och skötas av kyrkogårdsförvaltningen. De anhöriga förlorar då möjligheten att själva sköta graven, plantera eller gravsätta nya i graven. 

En ny kyrkogård publiceras varje månad