Thank God it’s Friday

Upptäck mer om kristen tro och vad den kan få betyda för dig. Vi gör det tillsammans! Sjunger och spelar, leker, skapar, pratar om livet och massa annat. Mycket av det vi gör beror på vilka intressen gruppen har – vad är du intresserad av? Träffar varannan fredag. Två helgläger i Västsverige.

Start och föräldraträff: Söndag 18 september kl 10 i Stala kyrka.

Träffar: Varannan fredag kl 16*-18 i Kyrkans hus i Henån, jämna veckor under hösten och ojämna veckor under våren. Drop-in-fika från kl 15.30.

Efter varje konfaträff kan du stanna kvar på KU (kyrkans ungdomsgrupp).

Vi går tillsammans på gudstjänst en gång i månaden.

* Tiden kan justeras efter när skolan slutar. Om det inte passar med buss från Ängås skola ordnar vi skjuts till Kyrkans hus i Henån.

Läger: 21-23 oktober 2022 på Åh stiftsgård utanför Ljungskile och 28 april-1 maj 2023 på Gullbrannagården, Halmstad.

Konfirmation: Helgen 20-21 maj 2023.

Huvudledare: John Alstersjö, präst och Petra Pettersson, pedagog.

Kostnad: Gratis, utom fickpengar till lägren.

Antal: max 40 stycken.