Meny

Vi söker gravrättsinnehavare på Orusts västra kyrkogårdar

På kyrkogårdarna i Morlanda församling finns över 800 gravar som saknar någon som ansvarar för graven. Därför söker vi anhöriga som vill bevara gravarna! Läs mer för att få mer information och se kartor och listor över de aktuella gravarna.