Foto: AM

Underhållsarbete på Morlanda kyrka

Under sex veckor i början av hösten 2022 kommer ett planerat underhållsarbete göras på Morlanda kyrka. Läs mer.

Bland annat ska planerat underhåll av söderfasad genomföras - både trä och puts kommer få en översyn. Ett antal fönster och en dörr som har mindre rötskador, en del otätheter och trasiga glas ska åtgärdas. Även en del målning ska göras. Som alltid vid våra planerade underhållsarbete kan fler saker tillkomma när arbetet påbörjats.

Arbetet leds av Mats Olofsson, ByggRex AB, och arbetet kommer utföras av hantverkare med spetskompetens.

Arbetet startar under vecka 35 och beräknas vara klart vecka 40.