Morlanda kyrka, takrenovering med perspektiv

Årliga kontroller kan vara bra till mycket. Tidigare i år när brand- och röksystemet i Morlanda kyrka skulle kontrolleras upptäcktes en rötskada i taket.

En av vaktmästarna placerades uppe i tornet, under guldkulan och det var då han konstaterade att det var väldigt vad det var vått i taket här. Han tog fram kniven för att känna men drog hela armen genom ­taket. Det blev startskottet till den takrenovering som fortfarande pågår. Med gammal hantverkskunskap läggs det nya taket, snickarna använder morakniv och yxa som förr. Spiken som spikas i är smidda. Renoveringen sker efter konstens alla regler.

Omgående kontaktades Bohusläns museum och Ulla Karlström som är Länsstyrelsens förlängda arm och mycket kunnig på området. Tillsammans med Svenska kyrkans fastighetsförvaltare Malin Brav och sakkunniga började inventeringen på vad som behövde renoveras. Och hur. Arbetet drog igång så snart det var praktiskt möjligt.

Noga utvalt

Malin Brav, fastighetsansvarig, betonar vikten av att byta ut så lite som möjligt, och till korrekta material. Exempelvis används riktigt kärnvirke från Orust och Värmland som ska hålla i många hundra år. En av takstolarna behövde ­bytas ut helt, den nya är i ett stycke. Även det trästycke som spiran är nersänkt i är utbytt, också den till ett helt stycke. ­Enorma träbitar. Det virke vi använder i vanliga byggen är mer poröst och fyllt av betydligt mer vätska och därmed rör det sig mer efter att man använt det, berättar Malin.

Förvalta kulturarv

En del av Svenska kyrkans arbete är att förvalta kulturarvet som finns i våra byggnader. Det är inte bara valet av material som speglar vår strävan att vårda det arvet utan också hur arbetet genomförs. Malin betonar hur viktigt det är att hela tiden förhålla sig till sättet man byggde på förr. Val av verktyg, material och praktiskt ­kunnande går hand i hand och det är inget ­Svenska kyrkan ensam står för. ­Samarbetet med entreprenören, Bohusläns museum och Länsstyrelsen är väldigt viktigt.

Plåten

En plåtslagare är också involverad eftersom det 130 år gamla plåttaket behövde bytas.

En kuriosa Malin berättar om är att i bebyggelseregistret finns en väldigt gammal uppgift om att Morlanda kyrka fått ­koppartak. Det har kyrkan aldrig haft. Av någon anledning har man sagt en sak och gjort något annat.

Denna renovering ger oss perspektiv på tillvaron. Arbetet som görs ska hålla flera generationer. Tänk att vi får vara en del i detta förvaltande.

Text: Ellen Jansson Weist. Foto: Tommy Tenghede och Peggy Årman