En dörr som står på glänt.
Foto: Arbetr Hillert/ikon

Frågor i coronatider

1 juni 2021: Vi gläds åt de lättare restriktionerna och det lugnare smittläge som gör det möjligt! Däremot har vi inte alla detaljer klara om vilken verksamhet som kommer igång när - vi uppdaterar vår hemsida i den takt saker faller på plats. Oavsett finns vi alltid för dig som bor eller vistas i vårt område - du är alltid välkommen att ta kontakt! Här har samlat svar på de vanligaste frågorna vi får i den pandemi-tid vi lever i.

Svar på de vanligaste frågorna

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna under rubrikerna GudstjänsterAllmäna frågor, KörsångVigsel, Dop samt Begravning. Saknar du svar har du kontaktuppgifter till oss längst ner på sidan.

Gudstjänster

Hur ser gudstjänstfirandet ut?
Svar: Det varierar med smittoläget i samhället. Från och med 9 juni sänder vi livegudstjänster digitalt varje onsdag 17.30. Den kan du delta i via vår hemsida, vår youtube- eller facebook-sida, sök Svenska kyrkan på Orust.

I våra kyrkor firar vi gudstjänst med det antal som smittoläget tillåter, från och med 1 juni utan föranmälan. Se kalendern för aktuell info.

Kan jag delta digitalt i någon aktivitet eller gudstjänst?
Svar: Det finns många alternativ för dig som vill delta digitalt, på www.svenskakyrkan.se/orust/digitaltarkiv hittar du allt samlat, gudstjänster, poddar, undervisning, mm. Det finns också video-filmer på vår Facebooksida och youtubesida som du kan titta på när du vill, sök Svenska kykrkan på Orust.

Allmäna frågor

Jag har bokat lokaler hos er – vilka regler gäller?
Svar: Vi tar inte emot lokal-bokningar just nu.

Hur har ni anpassat de verksamheter som fortfarande är igång?
Svar: Vi har ställt om en del av vår verksamhet till digitalt. Mycket är pauserat och det som pågår är anpassat efter rådande restriktioner. Se kalendern på vår hemsida för vad och hur. 

Har ni aktiviteter utomhus som jag kan delta i?
Svar: Aktuell information finns i kalendern på vår hemsida samt i appen Kyrkguiden.

Något vi vill uppmuntra till extra i dessa tider är att Pilgrimsvandra. Det kan du göra i organiserad form tillsammans med andra eller på egen hand på Orusts pilgrimsled

Kan ni bidra med praktisk hjälp för äldre/riskgrupp eller coronadrabbade?
Svar: Du kan alltid kontakta våra diakoner som både ger och samordnar hjälp.

Karin Hansson, diakon, 0304-26 205, Kyrkans hus i Ellös.
Karin Jonsson, vik. diakoniassistent, 0304-26 305, Kyrkans hus i Svanesund.
Elin Johansson, diakoniassistent, 0304-26 411, Kyrkans hus i Henån.

Under våren 2020 samordnade vi praktisk hjälp med mat och medicin till riskgrupper, det sköts nu av kommunen.

Kan personal i församlingen besöka människor som är sjuka, bor på äldreboenden eller ligger på sjukhus?
Svar: Det är ytterst något som varje boende/avdelning beslutar. Personalen i våra församlingar gör besök och på annat sätt har kontakt med människor som bor eller vårdas på olika vård- och omsorgsinrättningar, hur vi går tillväga regleras av smittoläget och varje inrättnings önskemål. Kontakta oss gärna.

Kan jag hjälpa till på något sätt?
Svar: Ja, du är varmt välkommen att hjälpa till. Se kontaktuppgifter till våra diakoner ovan.

Finns det någon att prata med?
Svar: Ja, präster och diakoner som jobbar i Svenska kyrkan på Orust finns till tjänst för enskilda samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. För att boka tid, kontakta dem direkt eller via vår expedition

En annan möjlighet är Jourhavande präst. De tar emot samtal alla dagar 17-06. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har som alla präster tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er. Mer information på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Körsång

Våra körer har åter tagit paus i sitt vanliga sätt att mötas. Någon kör övar via zoom, andra ses digitalt och lär mer om musikteori. 

Körsången är en viktig del av kyrkans liv och betyder mycket för både körsångare och lyssnare. Så snart läget stabiliserats gäller detta igen: FHM har gett riktlinjer specifikt till körsång som du kan läsa här. Har du varit med tidigare eller aldrig provat att sjunga i kör - det finns en kör för alla. Läs mer på vår Kör-sida.

Vigsel

Jag har bokat eller är bjuden på vigsel. Vad händer med den?
Svar: Det är väldigt olika hur de olika brudparen valt att göra. Var och en tar eget ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

En del brudpar väljer att genomföra sin vigsel med de allra närmaste och skjuter fram sin bröllopsfest till ett senare tillfälle. En del skalar ner antalet gäster och genomför vigsel och fest med hänsyn tagen till FHM:s riktlinjer. Under sommaren 2020 vittnade flera brudpar om gäster som valde att stanna hemma på eget initiativ. Hur brudpar väljer handlar också om gästernas ålder, om många gäster måste resa långt för att delta eller om bröllopsföljet är året runt-boende på Orust.

De allra flesta valde under 2020 att flytta fram sitt bröllop. Går du i giftastankar kan du fylla i vårt webb-formulär så kontaktar vi dig!

Hur fungerar det om vi vill skjuta upp vigseln?
Svar: Många som tänkt gifta sig 2020 valde att flytta fram sitt bröllop till 2021 och även i år ser vi att många fortsätter flytta fram. Våra kyrkor är populära bröllopskyrkor och det är därför vanligt att både brudpar och bröllopsfölje reser till vår vackra ö, från hela Sverige och från andra länder. Kontakta expeditionen om du har ytterligare frågor.

Dop

Vi tar emot bokningar till dop via webformuläret här på hemsidan. Vi kommer även bjuda in till drop-in-dop under höstterminen - håll utkik!

Jag har bokat eller är bjuden på dop. Kommer det att kunna bli av?
Svar: Det är olika hur de olika dopfamiljerna väljer att göra. Var och en tar eget ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. När det gäller dop är det inte så enkelt att flytta fram ett år även om en del väljer att göra så. Det vanligaste är att barn döps när de är 3-6 månader. Diskutera gärna med er präst, vi är alla måna om att hitta lösningar för de tänkta dopen. 

Hur gör jag om jag vill skjuta upp dopet?
Svar: För Svenska kyrkan på Orust är det inga problem att flytta fram ert dop, kontakta expeditionen så hittar vi en lämplig tid. Det kan ju handla om allt från någon månad till ett år. Kanske kan ni ställa er frågor som Vad är viktigast för oss, dopceremonin eller dop-kalaset? Kan vi genomföra dopet nu och ha ett kalas senare? Hur stort kommer vårt barn vara om ett år och vad innebär det för oss som dopfölje? Diskutera gärna med er präst, vi är alla som sagt måna om att hitta lösningar för de tänkta dopen. 

Begravning

Jag har planerat att gå på begravning för en anhörig. Kommer den att kunna bli av?
Svar: Begravningar blir av men på lite olika sätt. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer om antal på sammankomster. De närvarande ska oavsett antal kunna ha lämpligt avstånd sinsemellan vilket gör att även kyrkans storlek har betydelse för hur många som kan samlas till begravning.

Vi har noterat att det blivit vanligare att enbart familjen möts till begravningsgudstjänsten. Vi har också haft begravningsgudstjänst för enbart familjen men med öppen kyrka för enskilda avsked vid kistan för vänner, kollegor med flera före begravningsgudstjänsten. Med respekt för avstånd till varandra.

En del väljer att direktkremera den avlidna och skjuter fram hela begravningsceremonin i förhoppning om att kunna genomföra begravningen ”som vanligt” och/eller minnesstund i samband med urnsättningen.

Vi har också genomfört begravningar ute vid kistan och den grävda graven.

Svenska kyrkan på Orust och alla våra anställda är måna om att genomföra värdiga och behövliga avsked även i pandemi-tider. Det är i dialogen mellan de närmast sörjande, präst och begravningsbyrå som besluten om tillvägagångssättet tas. Ni kan alltid kontakta prästen för att rådfråga och bolla era funderingar.

Minnesstunden efteråt, kan vi ha den?
När det gäller minnesstund väljer en del att ha det i sina hem medan andra väljer att flytta fram minnesstunden i förhoppning om att fler vänner och bekanta ska få komma samman och dela sorg och minnen när vi kan samlas fler igen.

Hur fungerar det om vi behöver skjuta upp en begravning?
Svar: Det går att skjuta upp en begravning men man måste ta hand om den dödes kropp inom en månad. En del väljer att kremera kroppen direkt och skjuta fram begravningen till i samband med urnsättning, som nämnts ovan.

Konfirmation

Blir det konfirmationsgrupper läsåret 21-22?
Alla ungdommar i konformationsålder bjuds in som vanligt även om själva konfirmationsläsningen troligen kommer se annorlunda ut även för den här årskullen. Vi möts t ex via zoom och utomhus. De berörda får information direkt från konfa-ledarna.

Den traditionella resan till Rom med konfirmanderna blev inte av 2021 och vi vet ännu inte hur det blir 2022.

Hör av dig till vår expedition om du inte hittade svaret här. Kontaktuppgifter nedan.

Se kalendern för aktuell information.