En fönsterruta som har immat igen. Någon har ritat ett frågetecken med sitt finger.
Foto: Anton Watman

Vanliga frågor i coronatider

Vi får många nya slags frågor i dessa ovanliga tider. Här besvarar vi de vanligaste.

Här har vi samlat svaren under rubrikerna Allmäna frågor, KörsångVigsel, Dop, Begravning samt Gudstjänster. Saknar du svar har du kontaktuppgifter till oss längst ner på sidan.

Allmäna frågor

Jag har bokat lokaler hos er – vilka regler gäller?
Svar: Alla bokningar som gjorts ligger kvar tills du som bokat meddelar oss om avbokning eller flytt av bokning. Vi tar också emot lokalbokningar som vanligt. Alla folksamlingar ska ske enligt folkhälsomyndigheternas rekommendationer och det är du som bokar som har det ansvaret för din samling. 

Hur har ni anpassat de verksamheter som fortfarande är igång?
Svar: De verksamheter som är igång följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Se kalendern på vår hemsida för vad som pågår och hur. 

Har ni aktiviteter utomhus som jag kan delta i?
Svar: Aktuell information finns i kalendern på vår hemsida samt i appen Kyrkguiden.

Något vi vill uppmuntra till extra i dessa tider är att Pilgrimsvandra. Det kan du göra i organiserad form tillsammans med andra eller på egen hand på Orusts pilgrimsled

Samordnar ni någon praktisk hjälp för äldre/riskgrupp eller coronadrabbade?
Svar: Ja, i dessa coronatider organiserar hjälp för de som är riskgrupp och som inte har någon annan hjälpare. Det handlar främst om mat och medicin. Våra diakoner organiserar detta, kontakta någon av dem direkt. Karin Hansson, diakon, 0304-26 205, Kyrkans hus i Ellös. Karin Jonsson, vik. diakoniassistent, 0304-26 305, Kyrkans hus i Svanesund. Elin Johansson, diakoniassistent, 0304-26 411, Kyrkans hus i Henån

Kan personal i församlingen besöka människor som är sjuka, bor på äldreboenden eller ligger på sjukhus?
Svar: Om personalen i våra församlingar kan göra besök hos människor som bor eller vårdas på olika vård- och omsorgsinrättningar är ytterst något som varje boende/avdelning beslutar. Under våren och sommaren har vi haft möjlighet att möta människor för samtal utomhus. Under hösten och vintern kan vi mötas på avstånd inomhus om så önskas. Kontakta oss gärna.

Finns det någon att prata med?
Svar: Ja, präster och diakoner som jobbar i Svenska kyrkan på Orust finns till tjänst för enskilda samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. För att boka tid, kontakta dem direkt eller via vår expedition

En annan möjlighet är Jourhavande präst. De tar emot samtal alla dagar 17-08. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har som alla präster tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er. Mer information på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Kan jag hjälpa till på något sätt?
Svar: Ja, du är varmt välkommen att hjälpa till. Du som hjälper till behöver vara under 70 år, inte tillhöra någon riskgrupp och ha tillgång till bil. Du är försäkrad via oss och har inga egna utgifter för uppdraget. Din lön är glädjen att få göra en insats och vara del i ett gott samman­hang! Våra diakoner organiserar detta, kontakta någon av dem direkt. Karin Hansson, diakon, 0304-26 205, Kyrkans hus i Ellös. Karin Jonsson, vik. diakoniassistent, 0304-26 305, 0304-26 305, Kyrkans hus i Svanesund. Elin Johansson, diakoniassistent, 0304-26 411, Kyrkans hus i Henån.

Körsång

Våra körer återstartar! Körsången är en viktig del av kyrkans liv och betyder mycket för både körsångare och lyssnare. FHM har gett riktlinjer specifikt till körsång som du kan läsa här. Har du varit med tidigare eller aldrig provat att sjunga i kör - det finns en kör för alla. Läs mer på vår Kör-sida.

Vigsel

Jag har bokat eller är bjuden på vigsel. Vad händer med den?
Svar: Det är väldigt olika hur de olika brudparen valt att göra. Var och en tar eget ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

En del brudpar väljer att genomföra sin vigsel med de allra närmaste och skjuter fram sin bröllopsfest till ett senare tillfälle. En del skalar ner antalet gäster och genomför vigsel och fest med hänsyn tagen till FHM:s riktlinjer. Flera brudpar vittnar om gäster som väljer att stanna hemma på eget initiativ. Hur brudpar väljer handlar också om gästernas ålder, om många gäster måste resa långt för att delta eller om bröllopsföljet är året runt-boende på Orust.

De allra flesta har valt att flytta fram till nästa år vilket innebär att det redan nu börjar bli fullbokat på våra vigsel-tider och i våra lokaler under sommaren 2021. 

Hur fungerar det om vi vill skjuta upp vigseln?
Svar: Med tanke på att de allra flesta som tänkt gifta sig i år valt att flytta fram sitt bröllop till nästa år gör att det redan nu börjar bli uppbokat på våra vigsel-tider och i våra lokaler. Våra kyrkor är populära bröllopskyrkor och det är därför vanligt att både brudpar och bröllopsfölje reser till vår vackra ö, från hela Sverige och från andra länder. Hur pandemi-läget ser ut när det gäller resor nästa år kan ingen veta men det går bra att preliminärboka inför 2021. Kontakta expeditionen om du vill boka eller har ytterligare frågor.

Dop

Jag har bokat eller är bjuden på dop. Kommer det att kunna bli av?
Svar: Det är olika hur de olika dopfamiljerna väljer att göra. Var och en tar eget ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. När det gäller dop är det inte så enkelt att flytta fram ett år även om en del väljer att göra så. Det vanligaste är att barn döps när de är 3-6 månader. Diskutera gärna med er präst, vi är alla måna om att hitta lösningar för de tänkta dopen. 

Hur gör jag om jag vill skjuta upp dopet?
Svar: För Svenska kyrkan på Orust är det inga problem att flytta fram ert dop, kontakta expeditionen så hittar vi en lämplig tid. Det kan ju handla om allt från någon månad till ett år. Kanske kan ni ställa er frågor som Vad är viktigast för oss, dopceremonin eller dop-kalaset? Kan vi genomföra dopet nu och ha ett kalas senare? Hur stort kommer vårt barn vara om ett år och vad innebär det för oss som dopfölje? Diskutera gärna med er präst, vi är alla som sagt måna om att hitta lösningar för de tänkta dopen. 

Begravning

Jag har planerat att gå på begravning för en anhörig. Kommer den att kunna bli av?
Svar: Begravningar blir av men på lite olika sätt. Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer om antal på sammankomster. De närvarande ska oavsett antal kunna ha lämpligt avstånd sinsemellan vilket gör att även kyrkans storlek har betydelse för hur många som kan samlas till begravning.

Vi har noterat att det blivit vanligare att enbart familjen möts till begravningsgudstjänsten. Vi har också haft begravningsgudstjänst för enbart familjen men med öppen kyrka för enskilda avsked vid kistan för vänner, kollegor med flera före begravningsgudstjänsten. Med respekt för avstånd till varandra.

En del väljer att direktkremera den avlidna och skjuter fram hela begravningsceremonin i förhoppning om att kunna genomföra begravningen ”som vanligt” och/eller minnesstund i samband med urnsättningen.

Vi har också genomfört begravningar ute vid kistan och den grävda graven.

Svenska kyrkan på Orust och alla våra anställda är måna om att genomföra värdiga och behövliga avsked även i pandemi-tider. Det är i dialogen mellan de närmast sörjande, präst och begravningsbyrå som besluten om tillvägagångssättet tas. Ni kan alltid kontakta prästen för att rådfråga och bolla era funderingar.

Minnesstunden efteråt, kan vi ha den?
När det gäller minnesstund väljer en del att ha det i sina hem medan andra väljer att flytta fram minnesstunden i förhoppning om att fler vänner och bekanta ska få komma samman och dela sorg och minnen när vi kan samlas fler igen.

Hur fungerar det om vi behöver skjuta upp en begravning?
Svar: Det går att skjuta upp en begravning men man måste ta hand om den dödes kropp inom en månad. En del väljer att kremera kroppen direkt och skjuta fram begravningen till i samband med urnsättning, som nämnts ovan.

Konfirmation

Blir det konfirmationsgrupper i höst?
Alla ungdommar i konformationsålder har bjudits in som vanligt och de börjar sitt konfirmationsår under hösten. Saknar du inbjudan är du varmt välkommen att kontakta expeditionen.

Gudstjänster

Hur ser gudstjänstfirandet ut?
Svar: Vi firar gudsjänster i våra kyrkor och självklart följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan läsa mer om våra åtgärder här. Samtidigt fortsätter vi sända gudstjänster digitalt varje söndag. Den kan du delta i via vår hemsida eller vår facebook-sida, sök Svenska kyrkan på Orust.

Kan jag delta digitalt i någon aktivitet eller gudstjänst?
Svar: Det finns många alternativ för dig som vill delta digitalt, på www.svenskakyrkan.se/orust/digitaltarkiv hittar du allt samlat, gudstjänster, poddar, undervisning, mm. Det finns också video-filmer på vår Facebooksida som du kan titta på när du vill, sök Svenska kykrkan på Orust.

Hör av dig till vår expedition om du inte hittade svaret här. Kontaktuppgifter nedan.