Kyrkoval 19 sept 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rösta i kyrkovalet!

Från 6 september kan du rösta på vilka som ska styra Svenska kyrkan under de närmaste 4 åren. Läs mer.

Nomineringsgrupper som är valbara i Orusts pastorat