Kyrka och Gemenskap i Orusts pastorat

”Kyrka med öppna dörrar”

Kontaktperson: Inga-Lena Gustafzon
E-post: ingalena.gustafzon@gmail.com
Mobiltelefon: 0722-23 30 33

1. HUR KAN KYRKAN I FRAMTIDEN VARA FORTSATT BETYDELSEFULL OCH RELEVANT FÖR ORUST OCH DE SOM BOR OCH ARBETAR HÄR?

Kyrkan är alltid betydelsefull och relevant, den står för Guds kärlek och liv på jorden. Genom att vara en mötesplats för alla församlingsbor, fira gudstjänster på flera olika sätt, erbjuda betydelsefulla samtal om tro och liv, bönegrupper, erbjuda stöd och gemenskap i livets olika skeenden.
Förnyade arbetssätt som kan välkomna människor som nu inte är med i verksamheten eller inte känner att den är för dem. Så kan kyrkan bidra till sammanhang för nutidsmänniskan.

2. DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT TA UPP I KYRKOFULLMÄKTIGE OCH KYRKORÅDET. DET HANDLAR MYCKET OM VAD KYRKAN GÖRA SKA OCH VAD FÅR DET KOSTA. VILKEN FRÅGA ÄR DEN VIKTIGASTE?

En öppen kyrka där alla känner sig välkomna.

3. HUR SKA KYRKAN TA TILLVARA KULTURARVET SOM KYRKOBYGGNADERNA UTGÖR?

Genom att använda dem, så blir de ett levande kulturarv.

4. HUR BÖR KYRKAN ARBETA FÖR KLIMATET OCH EN BÄTTRE MILJÖ?

Kyrkan bör använda jord/bergvärme och solceller för uppvärmning av sina byggnader och i alla sammanhang välja miljövänliga alternativ. Delta i en levande och aktiv diskussion om dessa viktiga frågor.

5. HUR SKAPAR KYRKAN MÖJLIGHET ATT DISKUTERA LIVET OCH DELA MED SIG AV KRISTEN TRO?

Att ha och ordna mötesplatser för alla åldrar. Utveckla den diakonala verksamheten.

6. HUR KAN KYRKAN STÖDJA MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER?

Genom att finnas tillgänglig som samtalspartner på udda platser och tider, även kvällar och helger.

7. EKONOMI I BALANS – HUR SKA DET GENOMFÖRAS? VILKA ÄR DE STORA OCH VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA? PÅ 4 ÅRS RESPEKTIVE 10 ÅRS SIKT?

Satsa på rätt saker. Effektivisera.

8. RESURSER – HUR VILL NI PRIORITERA? T EX UNGDOMAR OCH KONFIRMATION, PILGRIM, SOMMARVERKSAMHET, MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER ETC.

Barn- och ungdomsarbete är alltid i första rummet liksom att kyrkan är ett stöd i utsatta livssituationer. Sedan bör församlingarna dela på ansvaret att utveckla andra områden, för ökad effektivitet när resurserna är begränsade.

9. ENGAGEMANG – HUR KAN KYRKAN UPPMUNTRA ORUSTBORNA ATT DELTA, ENGAGERA SIG OCH BIDRA I IDEELLA UPPDRAG?

Gudstjänster och mötesplatser bör formas av anställda och frivilliga tillsammans. Kyrkan måste ställa relevanta frågor om vad människor kan och vill engagera sig i.

10. TRO – DOPET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HUR KAN KYRKAN FÖRMEDLA OCH FÅ FLER ATT KÄNNA DET BETYDELSEFULLT ATT LÅTA DÖPA SIG OCH SINA BARN?

Det ska vara lätt att låta döpa sig och sina barn, finnas alternativa platser, dagar och tider. Kyrkvärdar är med i dopgudstjänsten och de döpta nämns i efterföljande gudstjänster.

Namn på valsedel

1 Ingrid Fladvad Svanvik
2 Börje Rossödal Rossö
3 Inga-Lena Gustafsson Rålanda
4 Kenth Tolvers Stala
5 Liselott Ståhlbrand Varekil
6 Stefan Carlsson Rossö
7 Åsa Johansson Kollungeröd
8 Kerstin Nilsson Köperöd
9 Bo Andersson Långeby
10 Gunilla Svensson Varekil
11 Irene Andersson Hårleby
12 Erik Karlsson Hjälmvik
13 Susanne Josefsson Tyfta